Collection: Terrarium Plants and Supplies

119 products
  • Syngonium rayii
  • Staurogyne repens (TC)
  • Cyperus helferi (TC)
  • Anubias barteri var. Nana 'Petite'(TC)
  • Riccardia chamedryfolia 'Mini Pellia' (TC)
  • Glossostigma elantinoides (TC)
  • Pogostemon erectus (TC)
  • Begonia prismatocarpa