Collection: Terrarium Plants and Supplies

106 products
  • Syngonium rayii
  • Anubias barteri var. Nana 'Petite'(TC)
  • Syngonium erythrophyllum ‘Llano Carti Road’
  • Begonia prismatocarpa
  • Glossostigma elantinoides
  • Begonia 'Froggy'
  • Tube Terrarium
  • Alternanthera reineckii 'Mini' (TC)